GWOBRAU BLYNYDDOL
ANNUAL AWARDSAbove: The Cups awarded for most points gained
during the show season
2015 Awards

Section A barren mare- Gwen & Maldwyn Hughes. Gwenmal Mari Lwyd

Section B Filly foal-  Mr E.LI Hughes & Mrs P.Ross. Treflan Catrin

Section B yearling filly- Mr E.LI Hughes & Mrs P.Ross. Treflan Buddug

Section C filly foal- D & K Griffiths. Dafren Prydferth

Section C yearling filly- Mr M. Davies. Tynwydd Flash Dance

Section D colt foal- JN & H Williams. Seiont Rhamant

Section D yearling filly- Mr G. Howatson. Sangrug Brenhines

WPBR yearling- Mr E.LI Hughes & Mrs P.Ross. Glenrowan Peanut

Over allfoal- JN & H.Williams. Seiont Rhamant

Reserve overall foal: Mr E.LI Hughes & Mrs P.Ross. 
Treflan Catrin

Overall yearling- Mr G. Howatson. Sangrug Brenhines.

Reserve overall yearlingMr E.LI Hughes & Mrs P. Ross. Treflan Buddug

Ridden- JN & H Williams. Seiont Gerallt Gymro

Young Handlers under 12 years old: Gethin Jones, Coedana.


Cymdeithas bridwyr neu fagwyr merlod a chobiau Cymreig yw Gwynedd, felly er mwyn cymhwyso ar gyfer fwobrau'r Gymdeithas mae'n rhaid i'r cywion, ebolion a'r ebolesau fod wedi eu magu gan y perchnogion sydd yn eu dagos.  Yn achos Adran A, ebolesi dyflwydd a thair oed (yr un catergori), a merlod dros bedair oed (magu a gwag yn yr un categori).
Sut i gystadlu:  Yn y cylch dangos mae angen gwisgo'r freichled swyddogol a chael y cerdyn wrth law i'w arwyddo gan y beirniad. Dim ond y sawl sydd wedi ei dynnu i mewn gyntaf o'r rhai sy'n gwisgo breichled sydd i arwyddo ei gerdyn.  Mae'n rhaid bod yn y 4 cyntaf i gael arwyddo'r cerdyn. Mae angen i gystadleuwyr gael cerdiau ychwanegol gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol os yw' cystadlu a mwy nag un anifail.


As we are a breeders Association, to qualify for the annual awards, the foals and yearlings must be bred by the owners in whose name they are exhibited.  Also in Section A, two and three year old fillies (the same category), and mares four years old or over (brood and barren in the same category).
Competition Instructions:  Official armbands must be worn in the ring, and the card must be available for signing by the judge.  Only the exhibitor who is first of those wearing the armband is to have their card signed.  It is necessary to be placed in the first 4 for the card to be signed.   Exhibitors who compete with more than one animal should obtain additional cards from the General Secretary.
Mae 5 adran o wobrau:
There are 5 award sections:

Adran A / Section A
 • Cyw / Foal
 • Eboles Flwydd / Yearling Filly
 • Ebol Blwydd / Yearling Colt
 • Eboles Ddyflwydd / 2 Year old Filly
 • Eboles Dair / 3 Year old Filly
 • Caseg Fagu Ifanc / Junior Brood Mare
 • Caseg Fagu Hyn / Senior Brood Mare
 • Caseg wag / Barren Mare
Adran B / Section B
 • Cyw / Foal
 • Eboles Flwydd / Yearling Filly
 • Ebol Blwydd / Yearling Colt
Adran C / Section C
 • Cyw / Foal
 • Eboles Flwydd / Yearling Filly
 • Ebol Blwydd / Yearling Colt
Adran D / Section D
 • Cyw / Foal
 • Eboles Flwydd / Yearling Filly
 • Ebol Blwydd / Yearling Colt
Adran Rhan-Frid / Welsh Part-Bred Section
 • Cyw
 • Eboles Flwydd / Yearling Filly
 • Ebol Blwydd / Yearling Colt
Adran Tan Gyfrwy / Under Saddle Section
 • Y cystadleuwr gyda'r mwyafrif o bwyntiau drwy holl adranau marchogaeth. /  Competitor with most points gained under-saddle in all sections.
 • Ni ystyrir rheol  'bridwyr' / Breeders' rule not applied!!!Sioeau yn y Cynllyn:
Participating Shows:

 • Sioe 'Nefyn' Show
 • Sioe 'Ynys Mon'/ 'Angelsey' Light Horse & Pony Show
 • Sioe Clwb Marchogaeth Mon Riding Club Show
 • Sioe Fedal yr Haf 'GWPCBA' Summer Medal Show
 • Sioe 'Dyffryn Ogwen' Show
 • Sioe 'Llanerchymedd' Show
 • Sioe 'Amaethyddol Gogledd Cymru' 'Caernarfon' 'North Wales Agricultural Show'
 • Sioe 'Trefor' Show
 • Sioe Amaethyddol 'Mon' / 'Anglesey' County Show
 • Sioe 'Eglwysfach' Show
 • Sioe 'Llanrwst' Show
 • Sioe Sir 'Meirionydd' County Show
 • Sioe 'Llanddona' Show
 • Sioe' Cerrigydrudion' Show
 • Sioe 'Trawsfynydd' Show
Remember:  
Armbands must be worn in ring!
Cards must be signed by judge before you leave the ring.www.wpcs.uk.co
 
 If you have any feedback on how we can make our new website better please do contact us. We would like to hear from you.
 
 
  Site Map