Cysylltwch a ni / Contact us:
 
Ysgrifenyddes Gyffredinol / General Secretary:  

Mrs Gwen Hughes - Tel: 01286 830254 
Email: hughessupernurse@aol.com

Cadeirydd / Chairwoman: 
Miss Helen Williams - Mobile: 07899 913203 
Email: seiont@btinternet.com


Is gadeirydd/ Vice Chairman : 

 

Ysgrifenyddes Aelodaeth / Membership Secretary:
Miss Helen Williams - Mob: 07899 913203 
Email: seiont@btinternet.com

Trysorydd / Treasurer:
Mr Peter Rutherford.

Ysgrifenyddion Sioeau / Show Secretaries:
Mrs Ceri Williams - Mob: 07787480898  
Email: ceribach@yahoo.co.uk

Rheolwraig Gwefan / Website manager:
Miss Lowri W Davies - 07500554079  
Email: eugradstud@outlook.com
 
 
 
 
www.wpcs.uk.com
 
 
 
   
 
  Site Map