Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 2017
Dates for your diary 2017
8/7/17
Sioe Haf / Summer Show
SILVER MEDAL


29+30/7/17
StudVisit

11/11/17
Sioe Cywion / Foal Show
Bryn Derw Farm

1/12/17
Cinio Nadolig / Christmas Dinner
.........................................................
 
 
Os oes ganddoch chi unrhyw syniadau am weithgaredd, a fuasech chi yn gadael i Mrs Gwen. C Hughes wybod:
 01286 830254/07785794795,
ebost: hughessupernurse@aol.com
 
 
If you have any suggestions for activities, please contact
Mrs Gwen. C Hughes:
01286 830254/07785794795
email: hughessupernurse@aol.com
 
 
 
 
 I 
 
  Site Map