Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 2018
Dates for your diary 2018

Noson Gymdeithasol yng Nghlwb Golff Caernarfon
Siaradwr - Mr Ifor Lloyd, Bridfa Derwen
23.02.2018, 7.00pm
Social Evening at the Caernarfon Golf Club
Speaker - Mr Ifor Lloyd, Derwen Stud
10 y pen yn cynnwys bwyd poeth
10 per person inc. hot buffet
Contact Mrs G. Hughes asap!


.........................................................

Sioe Pasg Gwynedd
02.04.2018
Easter Fun Show

-----------------------------------------------------

Sioe Fedal yr Haf
14.07.2018
Summer Medal Show
-------------------------------------------------------------

Sioe Cywion a Blwyddiaid
14.11.2018
Foal and Yearling ShowOs oes ganddoch chi unrhyw syniadau am weithgaredd, a fuasech chi yn gadael i Mrs Gwen. C Hughes wybod:
 01286 830254/07785794795,
ebost: hughessupernurse@aol.com
If you have any suggestions for activities, please contact
Mrs Gwen. C Hughes:
01286 830254/07785794795
email: hughessupernurse@aol.com
 
 I 
 
  Site Map